Nixplay Signage Specifications

Nixplay Signage 15.6 inch
Nixplay Signage 21.5 inch
Nixplay Signage 24 inch
Nixplay Signage 32 inch
Nixplay Signage 43 inch
Nixplay Signage 55 inch
Nixplay Small Format Signage 13.3 inch
Nixplay Small Format Signage 8 inch

Size and Weight

Unit Dimensions:
388 mm x 245 mm x 27 mm
Unit Dimensions:
538 mm x 331 mm x 27/37 mm
Unit Dimensions:
580 mm x 349 mm x 19/36 mm
Unit Dimensions:
750 mm x 450 mm x 25/41 mm
Unit Dimensions:
987 mm x 585 mm x 55.6 mm
Unit Dimensions:
1252.7 mm x 736.8 mm x 56.5 mm
Unit Dimensions:
386 mm x 252 mm x 36/40 mm
Unit Dimensions:
226 mm x 186 mm x 34/38 mm
Net Weight:
1.36kg / 1.36kg
Net Weight:
3.57 kg (7.87 lbs) / 3.49 kg (7.70 lbs)
Net Weight:
5.03 kg (11.09 lbs) / 4.95 kg (10.91 lbs)
Net Weight:
8.06kg (17.77 lbs) / 7.77kg (17.13 lbs)
Net Weight:
21.80 kg (48.07 lbs)
Net Weight:
35.20 kg (77.62 lbs)
Net Weight:
0.95kg / 0.95kg
Net Weight:
0.40 kg (0.88 lbs)
Gross Unit Weight:
2.24 kg (4.94 lbs)
Gross Unit Weight:
4.67 kg (10.30 lbs)
Gross Unit Weight:
6.77 kg (14.93 lbs)
Gross Unit Weight:
10.80 kg / (23.81 lbs)
Gross Unit Weight:
25.3 kg (55.79 lbs)
Gross Unit Weight:
41.2 kg (90.85 lbs)
Gross Unit Weight:
1.65 kg (3.64 lbs)
Gross Unit Weight:
0.96 kg (2.11 lbs)

Display

Panel Resolution:
1920 x 1080 pixels IPS
Panel Resolution:
1920 x 1080 pixels IPS
Panel Resolution:
1920 x 1080 pixels IPS
Panel Resolution:
1920 x 1080 pixels IPS
Panel Resolution:
1920 x 1080 pixels IPS
Panel Resolution:
1920 x 1080 pixels IPS
Panel Resolution:
1920 x 1080 pixels IPS
Panel Resolution:
1024 x 768 pixels IPS
Display Dimensions:
345 mm x 194 mm
Display Dimensions:
474 mm x 265 mm
Display Dimensions:
527 mm x 297 mm
Display Dimensions:
699 mm x 394 mm
Display Dimensions:
940 mm (37.01 in) x 528 mm (20.79 in)
Display Dimensions:
1207 mm (47.52 in) x 678 mm (26.69 in)
Display Dimensions:
295 mm x 165 mm
Display Dimensions:
162 mm x 120 mm

Flash Memory

16GB
16GB
16GB
16GB
16GB
16GB
16GB
8GB

DDR

2GB
2GB
2GB
2GB
2GB
2GB
1GB
1GB

Wi-Fi

802.11ac – 2.4GHz / 5 GHz
802.11ac - 2.4 GHz / 5 GHz
802.11ac – 2.4GHz / 5 GHz
802.11ac – 2.4GHz / 5 GHz
802.11ac – 2.4GHz / 5 GHz
802.11ac – 2.4GHz / 5 GHz
802.11ac – 2.4GHz / 5 GHz
802.11ac – 2.4GHz / 5 GHz

HDMI Out

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
N/A
N/A

Power Adapter Spec

12V 3A
12V 3A
12V 4A
12V 5A
N/A
N/A
12V 1.0A
5V 1.0A

Ethernet

Yes (1000 BASE-T-1Gbit)
Yes (1000 BASE-T-1Gbit)
Yes (1000 BASE-T-1Gbit)
Yes (1000 BASE-T-1Gbit)
Yes (1000 BASE-T-1Gbit)
Yes (1000 BASE-T-1Gbit)
N/A
N/A

Nixplay Signage 15.6 inch

Size and Weight
388 mm x 245 mm x 27 mm 1.36kg / 1.36kg 2.24 kg (4.94 lbs)
Display
1920 x 1080 pixels IPS 345 mm x 194 mm
16GB 2GB 802.11ac – 2.4GHz / 5 GHz Yes
12V 3A Yes (1000 BASE-T-1Gbit)

Nixplay Signage 21.5 inch

Size and Weight
538 mm x 331 mm x 27/37 mm 3.57 kg (7.87 lbs) / 3.49 kg (7.70 lbs) 4.67 kg (10.30 lbs)
Display
1920 x 1080 pixels IPS 474 mm x 265 mm
16GB 2GB 802.11ac - 2.4 GHz / 5 GHz Yes
12V 3A Yes (1000 BASE-T-1Gbit)

Nixplay Signage 24 inch

Size and Weight
580 mm x 349 mm x 19/36 mm 5.03 kg (11.09 lbs) / 4.95 kg (10.91 lbs) 6.77 kg (14.93 lbs)
Display
1920 x 1080 pixels IPS 527 mm x 297 mm
16GB 2GB 802.11ac – 2.4GHz / 5 GHz Yes
12V 4A Yes (1000 BASE-T-1Gbit)

Nixplay Signage 32 inch

Size and Weight
750 mm x 450 mm x 25/41 mm 8.06kg (17.77 lbs) / 7.77kg (17.13 lbs) 10.80 kg / (23.81 lbs)
Display
1920 x 1080 pixels IPS 699 mm x 394 mm
16GB 2GB 802.11ac – 2.4GHz / 5 GHz Yes
12V 5A Yes (1000 BASE-T-1Gbit)

Nixplay Signage 43 inch

Size and Weight
987 mm x 585 mm x 55.6 mm 21.80 kg (48.07 lbs) 25.3 kg (55.79 lbs)
Display
1920 x 1080 pixels IPS 940 mm (37.01 in) x 528 mm (20.79 in)
16GB 2GB 802.11ac – 2.4GHz / 5 GHz Yes
N/A Yes (1000 BASE-T-1Gbit)

Nixplay Signage 55 inch

Size and Weight
1252.7 mm x 736.8 mm x 56.5 mm 35.20 kg (77.62 lbs) 41.2 kg (90.85 lbs)
Display
1920 x 1080 pixels IPS 1207 mm (47.52 in) x 678 mm (26.69 in)
16GB 2GB 802.11ac – 2.4GHz / 5 GHz Yes
N/A Yes (1000 BASE-T-1Gbit)

Nixplay Small Format Signage 13.3 inch

Size and Weight
386 mm x 252 mm x 36/40 mm 0.95kg / 0.95kg 1.65 kg (3.64 lbs)
Display
1920 x 1080 pixels IPS 295 mm x 165 mm
16GB 1GB 802.11ac – 2.4GHz / 5 GHz N/A
12V 1.0A N/A

Nixplay Small Format Signage 8 inch

Size and Weight
226 mm x 186 mm x 34/38 mm 0.40 kg (0.88 lbs) 0.96 kg (2.11 lbs)
Display
1024 x 768 pixels IPS 162 mm x 120 mm
8GB 1GB 802.11ac – 2.4GHz / 5 GHz N/A
5V 1.0A N/A